Privacyverklaring
Uw gegevens en het doel van het verzamelen van deze gegevens.

  • Contactgegevens: (Uw email adres, naam, huisadres, telefoonnummer enz…)
    Uw contactgegevens worden alleen gebruikt als u een boeking maakt.
  • Uw technische gegevens kunnen gebruikt worden om onze service te verbeteren.

Wij zullen uw gegevens nooit aan derde partijen aanbieden. Wij sturen u geen ongevraagde reclame of e-mail. De mogelijkheid bestaat dat wij van rechtswege gedwongen wordt uw gegevens kenbaar te maken. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de werking en inhoud van de geplaatste links op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te kunnen wijzigen.